آدرس تعاونی مسکن : تهران- خيابان مطهري-خيابان كوه نور- كوچه دوم،پلاك ۸-واحد۱

تلفن: ۸۸۵۴۳۸۷۵- ۸۸۵۴۳۹۲۷

فکس: ۸۸۵۴۴۳۶۶

ایمیل: info@maskantvc.com

ایمیل مدیر عامل: CEO@maskantvc.com

ایمیل رئیس هیئت مدیره: chairman@maskantvc.com

ایمیل امور مالی: financial@maskantvc.com